Místní knihovna v Třebuąíně  

Kontakt |Ceník |Výpůjční doba |Služby |Fotogalerie |ON-LINE katalog |Knihovní řád |Ceník

Ceník placených služeb a poplatků

 

Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Třebušíne

 

I. Registrační poplatek

   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši

   0,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let

  100,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let

 

 

 

b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpůjček

- jestliže uživatel nevrátí vypújčený dokument ve stanovené lhútě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

Výše poplatku je stanovena smluvní za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:

1. upomínka bez odeslaní                    0,-Kč

2. upomínka                                             0,-Kč

3. upomínka cestou zřizovatele         0,-Kč

 

c) Náhrada všeobecných škod

- ètenáø je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )

- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:

 1/ uvedení do původního stavu

 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla

 3/ dodání jiného vydání díla

 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )

- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá

 manipulační poplatek                      50,-Kč /kus – u knih

                                                               10,-Kč/kus – u periodik        

 

 

Tento ceník vstupuje v platnost dne 1.1.2009

 

 

 

 

  kontakt:Simona Procházková  E - m a i l : mktrebusin@tiscali.cz